Fristående bastu utan bygglov

Tack vare reglerna om friggebodar och attefallshus går det att lagligen bygga en fristående bastu utan bygglov, förutsatt att man uppfyller vissa villkor. Innan du fattar några beslut är det bra att besöka boverket.se och kontakta kommunens byggnadsnämnd för att vara säker på att det blir rätt. Det finns till exempel undantagsregler att ta hänsyn till som gör att bygglovsfriheten inte gäller i vissa områden.

För en friggebod krävs inte någon anmälan till kommunen, men för attefallshus krävs anmälan och man får inte börja bygga innan man fått sitt startbesked från kommunen.

Viktigt att tänka på är att även om inte själva byggnaden kräver bygglov kan installationer som behövs för bastun kräva anmälan. För eldstad och rökkanaler krävs anmälan, och det samma gäller för anordningar för vatten- och avlopp.

bastu

Friggebod som bastu

En friggebod får ta upp max 15 kvadratmeter av tomten och vara maximalt 3 meter i nockhöjd. För många är detta fullt tillräckligt som bastu. En vanlig lösning, som går att köpa som prefab bastu byggsats, är en friggebod där själva bastudelen är 5 kvadratmeter och de övriga 10 kvadratmetrarna används för ett relax- och omklädningsrum. En fördel med ett så pass stort omklädningsrum är att man enkelt kan möblera om det till en gäststuga vid behov.

En friggebod måste vara fristående, du får alltså inte använda reglerna om friggebod för att bygga till ditt befintliga hus med 15 kvadratmeter och trycka in en bastu där.

Om du vill placera friggeboden närmare grannens tomtgräns än 4,5 meter krävs tillstånd från grannen. Vi rekommenderar att du inhämtar ett skriftligt tillstånd och inte nöjer dig med ett muntligt.

Det måste vara minst 4,5 meter till väg eller annan allmänplatsmark.

Attefallshus som bastu

Om en friggebod är för liten för din bastu kan attefallshuset vara ett alternativ. Denna lösning väljs huvudsakligen av personer som vill ha fler utrymmen i anslutning till sin bastu, till exempel en större spavadelning, ett hemmagym och/eller ett rymligt gästsovrum.

Attefallsreglerna omfattar flera olika typer av byggnader och åtgärder: både fristående byggnader och en tillbyggnad till det befintliga en- eller tvåbostadshuset. För den som vill bygga en fristående bastu är det reglerna om komplementbostadshus och komplementbyggnad som är mest intressanta. Att bygga enligt reglerna om komplementbostadshus passar om du vill att byggnaden du har din bastu i även ska kunna användas som permanentbostad. Om du inte har något sådant önskemål är det smidigare att bygga enligt reglerna för komplementbyggnad, eftersom de är mindre krävande. Bra att veta är att en komplementbyggnad får användas som tillfälligt boende, så man kan till exempel använda den som gäststuga om man vill.

Oavsett om du bygger ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad är maximal storlek 30 kvadratmeter och maximal nockhöjd 4 meter. Där reglerna skiljer sig är sådana allmänna regler som gäller för permanentbostäder, till exempel krav på kök och tillgänglighet för personer med begränsad rörlighet.

Precis som för friggeboden krävs att man håller sig minst 4,5 meter från gränsen mot grannen, såvida man inte införskaffat tillstånd från denne. Man måste också placera byggnaden minst 4,5 meter från vägar och annan allmänplatsmark.

Vad gäller komplementbyggnader så är det bra att komma ihåg att man får dela upp sina 30 kvadratmeter om man vill. Det går alltså att till exempel bygga en bastubyggnad på 10 kvadratmeter och en annan komplementbyggnad på 20 kvadratmeter någon annanstans på tomten.

Innan du börjar bygga en attefallshus för din bastu (eller för något annat syfte) måste du anmäla projektet till kommunen och få ett startbesked från kommunens byggnadsnämnd eller motsvarande. Du kommer att behöva betala en avgift för handläggningen av ärendet. Exakt vad det kostar varierar mellan olika kommuner, och de brukar informera om det på kommunens officiella hemsida. Hos vissa kommuner kan man få rabatt genom att skicka in sin anmälan under en viss del av året då det är lågsäsong för anmälningar.

Billig bastu

Vill man komma billigt undan när man bygger bastu är det vanligen bäst att välja en liten bastu. Man sparar inte bara på materialkostnaden, utan man håller sig också inom gränsen för friggebod så att man inte behöver anmäla bygget till kommunen och betala handläggningsavgift.

Billigast brukar det bli om man väljer en byggsats som kan levereras i smidiga platta paket, eftersom det håller transportkostnaden nere.

Det finns nu för tiden färdiga prefab bastu byggnader att beställa som är mycket mindre än gränsen för friggebod (vilken är 15 kvadratmeter). De allra minsta brukar vara 5 kvadratmeter stora och bara bestå av själva bastun, det finns alltså inte något omklädningsrum eller relaxrum. Invändigt brukar måtten vara strax under 2 meter x 2,5 meter vilket är lämpligt för den som inte behöver ha plats för mycket folk i bastun. Med två bastulavar brukar en sådan bastu vara passande för 3-5 personer.